<p>DAINAMFOOD tập trung trí tuệ cùng năng lượng tích cực của toàn thể CBCNV với kinh nghiệm lành nghề hơn 10 năm trong ngành chế biến thủy sản và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng thủy sản đa ngành, phát triển bền vững và thân thiện.</p>
                    <p>DAINAMFOOD luôn cam kết với khách hàng những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất vì sức khỏe cộng đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.</p>

VỀ CHÚNG TÔI

DAINAMFOOD tập trung trí tuệ cùng năng lượng tích cực của toàn thể CBCNV với kinh nghiệm lành nghề hơn 10 năm trong ngành chế biến thủy sản và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng thủy sản đa ngành, phát triển bền vững và thân thiện.

DAINAMFOOD luôn cam kết với khách hàng những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất vì sức khỏe cộng đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm nổi bật

Logo

BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to the Porto eCommerce newsletter to receive timely updates from your favorite products.