Về chúng tôi

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 
Khi DAINAMFOOD bắt đầu xây dựng doanh nghiệp có lẽ điều cuối cùng chúng tôi suy nghĩ chính là tạo dựng văn hóa bên trong doanh nghiệp.
 
Những công nghệ, kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn thường trở thành nền tảng cho công cuộc xây dựng doanh nghiệp nhưng để duy trì lâu dài điều này còn phụ thuộc nền văn hóa doanh nghiệp.
 
“Chúng ta có thể mua được tài sản, máy móc thiết bị nhưng không thể mua được sự nhiệt huyết, chuyên tâm của nhân sự đối với công việc”.
 
Chính vì thế DAINAMFOOD chúng tôi luôn xem văn hóa là linh hồn là tài sản vô hình của doanh nghiệp mình.
 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
 
DAINAMFOOD tập trung trí tuệ cùng năng lượng tích cực của toàn thể CBCNV với kinh nghiệm lành nghề hơn 10 năm trong ngành chế biến thủy sản và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng thủy sản đa ngành, phát triển bền vững và thân thiện.
 
DAINAMFOOD luôn cam kết với khách hàng những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất vì sức khỏe cộng đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Logo

BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to the Porto eCommerce newsletter to receive timely updates from your favorite products.