Hướng đến chất lượng nuôi trồng thủy sản

TP. Nha Trang sẽ sắp xếp lại lồng, bè theo quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện quy hoạch hướng tới nâng cao chất lượng NTTS.

 

Quy hoạch chi tiết vùng nuôi

Ngày 17/4/2019, UBND TP. Nha Trang phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết vùng NTTS lồng, bè trên vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Theo đó, phạm vi quy hoạch là vùng mặt nước 70ha, bao gồm, vùng mặt nước đảo Trí Nguyên (Hòn Miễu) 14ha, vùng mặt nước đảo Bích Đầm 6ha và vùng mặt nước giao giữa đảo Bích Đầm và Đầm Bấy 50ha (thuộc phường Vĩnh Nguyên).

Trong đó, giai đoạn từ năm 2018 - 2025, thiết kế phương án NTTS lồng, bè theo phương thức truyền thống ở Trí Nguyên với 100 bè/2.931 lồng và Bích Đầm với 30 bè/1.125 lồng, kích thước lồng nuôi phổ biến 4 × 4m, đối tượng nuôi là tôm hùm và cá biển; thiết kế phương án NTTS lồng, bè theo phương thức công nghệ cao tại khu vực giao giữa đảo Bích Đầm và Đầm Bấy với quy hoạch 60 lồng dạng hình tròn, đường kính 20m, diện tích lồng 314m2, để nuôi thương phẩm các loại cá biển có giá trị kinh tế cao, mật độ đặt 1,2 lồng/ha.

Giai đoạn từ năm 2026 đến 2035, tại khu vực Trí Nguyên và Bích Đầm sau giai đoạn 1 sẽ tổ chức đánh giá, kiến nghị UBND tỉnh theo hướng: giảm 1,3ha diện tích vùng nuôi ở khu vực đảo Trí Nguyên, giảm 1ha ở khu vực đảo Bích Đầm; tương ứng với việc giảm diện tích sẽ giảm số lượng bè nuôi truyền thống xuống; bên cạnh phương thức nuôi truyền thống, sẽ quy hoạch 4 lồng ở vùng nước Trí Nguyên và 3 lồng ở vùng nước Bích Đầm để NTTS theo công nghệ cao. Ở vùng mặt nước giao giữa đảo Bích Đầm và Đầm Bấy, giữ nguyên diện tích quy hoạch 50ha để NTTS theo công nghệ cao với số lượng 60 lồng.

Nuôi trồng thủy sản ở khu vực Trí Nguyên hiện nay.

Sẽ sắp xếp lại lồng bè

Được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án, Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp tổ chức công bố quy hoạch chi tiết vùng NTTS lồng, bè trên vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 tại UBND phường Vĩnh Nguyên và 2 vùng nuôi truyền thống là Trí Nguyên và Bích Đầm.

Trong quá trình thực hiện, một trong những nội dung quan trọng là triển khai sắp xếp lại lồng, bè theo quy hoạch, trong đó có lắp đặt hệ thống phao tiêu, neo, phao bù nhằm xác định vị trí đặt bè cụ thể, giới hạn tuyến luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Vấn đề này, UBND thành phố đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện phương án di dời, sắp xếp lồng bè. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lồng bè, có 2 khó khăn lớn: Thứ nhất, 8 bè nhà hàng đang hoạt động nằm trong vùng quy hoạch NTTS. Các bè này phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời ra khỏi vùng nuôi. Thứ hai, có 60 hộ mở rộng thêm nên số lượng lồng, bè ở khu vực Trí Nguyên hiện nay đang vượt quy hoạch.

Theo ông Trần Quang Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, hiện nay, khu vực Trí Nguyên có 127 bè/3.346 lồng, trong khi quy hoạch chỉ cho phép 100 bè/2.931 lồng; còn khu vực Bích Đầm hiện có 29 bè/hơn 700 lồng, ít hơn quy hoạch. Theo Phòng Kinh tế thành phố, đơn vị tư vấn đang xây dựng báo cáo kinh tế, kỹ thuật để Phòng Quản lý đô thị chủ trì lấy ý kiến thẩm định. Sau đó, sẽ báo cáo UBND thành phố để triển khai thực hiện. Sau khi được UBND thành phố thông qua sẽ thực hiện thi công mỗi bè 1 rạn nhân tạo để xác định vị trí đặt bè. Khi tiến hành sắp xếp, phòng sẽ chủ trì họp chủ bè tuyên truyền và thông báo trường hợp nào sẽ được sắp xếp, trường hợp nào không được sắp xếp, chế độ di dời lồng bè…

UBND thành phố đã xây dựng nhiều giải pháp để triển khai thực hiện quy hoạch, bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách; vốn đầu tư; khuyến ngư, khoa học công nghệ; thị trường, xúc tiến thương mại; con giống; bố trí, sắp xếp lại lồng, bè và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản phục vụ việc nuôi lồng, bè; môi trường, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất. Trong đó, thí điểm xây dựng mô hình cộng đồng khu vực nuôi lồng, bè dưới hình thức tổ tự quản, hợp tác xã, hiệp hội nuôi thủy sản lồng, bè để cùng giám sát, quản lý về con giống, dịch bệnh, môi trường, giá cả…; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nước - nhà nuôi thủy sản - nhà chế biến, xuất khẩu - nhà khoa học.

UBND thành phố đã xây dựng nhiều giải pháp để triển khai thực hiện quy hoạch, bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách; vốn đầu tư; khuyến ngư, khoa học công nghệ; thị trường, xúc tiến thương mại; con giống; bố trí, sắp xếp lại lồng, bè và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản phục vụ việc nuôi lồng, bè; môi trường, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất. Trong đó, thí điểm xây dựng mô hình cộng đồng khu vực nuôi lồng, bè dưới hình thức tổ tự quản, hợp tác xã, hiệp hội nuôi thủy sản lồng, bè để cùng giám sát, quản lý về con giống, dịch bệnh, môi trường, giá cả…; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nước - nhà nuôi thủy sản - nhà chế biến, xuất khẩu - nhà khoa học.

(Theo báo Khánh Hòa)

 

Logo

BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to the Porto eCommerce newsletter to receive timely updates from your favorite products.